M.D.C. entre 35 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 35 e 1 = 1
M.D.C entre 35 e 2 = 1
M.D.C entre 35 e 3 = 1
M.D.C entre 35 e 4 = 1
M.D.C entre 35 e 5 = 5
M.D.C entre 35 e 6 = 1
M.D.C entre 35 e 7 = 7
M.D.C entre 35 e 8 = 1
M.D.C entre 35 e 9 = 1
M.D.C entre 35 e 10 = 5
M.D.C entre 35 e 11 = 1
M.D.C entre 35 e 12 = 1
M.D.C entre 35 e 13 = 1
M.D.C entre 35 e 14 = 7
M.D.C entre 35 e 15 = 5
M.D.C entre 35 e 16 = 1
M.D.C entre 35 e 17 = 1
M.D.C entre 35 e 18 = 1
M.D.C entre 35 e 19 = 1
M.D.C entre 35 e 20 = 5

M.D.C. entre 34 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 34 e 1 = 1
M.D.C entre 34 e 2 = 2
M.D.C entre 34 e 3 = 1
M.D.C entre 34 e 4 = 2
M.D.C entre 34 e 5 = 1
M.D.C entre 34 e 6 = 2
M.D.C entre 34 e 7 = 1
M.D.C entre 34 e 8 = 2
M.D.C entre 34 e 9 = 1
M.D.C entre 34 e 10 = 2
M.D.C entre 34 e 11 = 1
M.D.C entre 34 e 12 = 2
M.D.C entre 34 e 13 = 1
M.D.C entre 34 e 14 = 2
M.D.C entre 34 e 15 = 1
M.D.C entre 34 e 16 = 2
M.D.C entre 34 e 17 = 17
M.D.C entre 34 e 18 = 2
M.D.C entre 34 e 19 = 1
M.D.C entre 34 e 20 = 2

M.D.C. entre 33 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 33 e 1 = 1
M.D.C entre 33 e 2 = 1
M.D.C entre 33 e 3 = 3
M.D.C entre 33 e 4 = 1
M.D.C entre 33 e 5 = 1
M.D.C entre 33 e 6 = 3
M.D.C entre 33 e 7 = 1
M.D.C entre 33 e 8 = 1
M.D.C entre 33 e 9 = 3
M.D.C entre 33 e 10 = 1
M.D.C entre 33 e 11 = 11
M.D.C entre 33 e 12 = 3
M.D.C entre 33 e 13 = 1
M.D.C entre 33 e 14 = 1
M.D.C entre 33 e 15 = 3
M.D.C entre 33 e 16 = 1
M.D.C entre 33 e 17 = 1
M.D.C entre 33 e 18 = 3
M.D.C entre 33 e 19 = 1
M.D.C entre 33 e 20 = 1

M.D.C. entre 32 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 32 e 1 = 1
M.D.C entre 32 e 2 = 2
M.D.C entre 32 e 3 = 1
M.D.C entre 32 e 4 = 4
M.D.C entre 32 e 5 = 1
M.D.C entre 32 e 6 = 2
M.D.C entre 32 e 7 = 1
M.D.C entre 32 e 8 = 8
M.D.C entre 32 e 9 = 1
M.D.C entre 32 e 10 = 2
M.D.C entre 32 e 11 = 1
M.D.C entre 32 e 12 = 4
M.D.C entre 32 e 13 = 1
M.D.C entre 32 e 14 = 2
M.D.C entre 32 e 15 = 1
M.D.C entre 32 e 16 = 16
M.D.C entre 32 e 17 = 1
M.D.C entre 32 e 18 = 2
M.D.C entre 32 e 19 = 1
M.D.C entre 32 e 20 = 4

M.D.C. entre 31 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 31 e 1 = 1
M.D.C entre 31 e 2 = 1
M.D.C entre 31 e 3 = 1
M.D.C entre 31 e 4 = 1
M.D.C entre 31 e 5 = 1
M.D.C entre 31 e 6 = 1
M.D.C entre 31 e 7 = 1
M.D.C entre 31 e 8 = 1
M.D.C entre 31 e 9 = 1
M.D.C entre 31 e 10 = 1
M.D.C entre 31 e 11 = 1
M.D.C entre 31 e 12 = 1
M.D.C entre 31 e 13 = 1
M.D.C entre 31 e 14 = 1
M.D.C entre 31 e 15 = 1
M.D.C entre 31 e 16 = 1
M.D.C entre 31 e 17 = 1
M.D.C entre 31 e 18 = 1
M.D.C entre 31 e 19 = 1
M.D.C entre 31 e 20 = 1

M.D.C. entre 30 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 30 e 1 = 1
M.D.C entre 30 e 2 = 2
M.D.C entre 30 e 3 = 3
M.D.C entre 30 e 4 = 2
M.D.C entre 30 e 5 = 5
M.D.C entre 30 e 6 = 6
M.D.C entre 30 e 7 = 1
M.D.C entre 30 e 8 = 2
M.D.C entre 30 e 9 = 3
M.D.C entre 30 e 10 = 10
M.D.C entre 30 e 11 = 1
M.D.C entre 30 e 12 = 6
M.D.C entre 30 e 13 = 1
M.D.C entre 30 e 14 = 2
M.D.C entre 30 e 15 = 15
M.D.C entre 30 e 16 = 2
M.D.C entre 30 e 17 = 1
M.D.C entre 30 e 18 = 6
M.D.C entre 30 e 19 = 1
M.D.C entre 30 e 20 = 10

M.D.C. entre 29 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 29 e 1 = 1
M.D.C entre 29 e 2 = 1
M.D.C entre 29 e 3 = 1
M.D.C entre 29 e 4 = 1
M.D.C entre 29 e 5 = 1
M.D.C entre 29 e 6 = 1
M.D.C entre 29 e 7 = 1
M.D.C entre 29 e 8 = 1
M.D.C entre 29 e 9 = 1
M.D.C entre 29 e 10 = 1
M.D.C entre 29 e 11 = 1
M.D.C entre 29 e 12 = 1
M.D.C entre 29 e 13 = 1
M.D.C entre 29 e 14 = 1
M.D.C entre 29 e 15 = 1
M.D.C entre 29 e 16 = 1
M.D.C entre 29 e 17 = 1
M.D.C entre 29 e 18 = 1
M.D.C entre 29 e 19 = 1
M.D.C entre 29 e 20 = 1

M.D.C. entre 28 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 28 e 1 = 1
M.D.C entre 28 e 2 = 2
M.D.C entre 28 e 3 = 1
M.D.C entre 28 e 4 = 4
M.D.C entre 28 e 5 = 1
M.D.C entre 28 e 6 = 2
M.D.C entre 28 e 7 = 7
M.D.C entre 28 e 8 = 4
M.D.C entre 28 e 9 = 1
M.D.C entre 28 e 10 = 2
M.D.C entre 28 e 11 = 1
M.D.C entre 28 e 12 = 4
M.D.C entre 28 e 13 = 1
M.D.C entre 28 e 14 = 14
M.D.C entre 28 e 15 = 1
M.D.C entre 28 e 16 = 4
M.D.C entre 28 e 17 = 1
M.D.C entre 28 e 18 = 2
M.D.C entre 28 e 19 = 1
M.D.C entre 28 e 20 = 4

M.D.C. entre 27 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 27 e 1 = 1
M.D.C entre 27 e 2 = 1
M.D.C entre 27 e 3 = 3
M.D.C entre 27 e 4 = 1
M.D.C entre 27 e 5 = 1
M.D.C entre 27 e 6 = 3
M.D.C entre 27 e 7 = 1
M.D.C entre 27 e 8 = 1
M.D.C entre 27 e 9 = 9
M.D.C entre 27 e 10 = 1
M.D.C entre 27 e 11 = 1
M.D.C entre 27 e 12 = 3
M.D.C entre 27 e 13 = 1
M.D.C entre 27 e 14 = 1
M.D.C entre 27 e 15 = 3
M.D.C entre 27 e 16 = 1
M.D.C entre 27 e 17 = 1
M.D.C entre 27 e 18 = 9
M.D.C entre 27 e 19 = 1
M.D.C entre 27 e 20 = 1

M.D.C. entre 26 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 26 e 1 = 1
M.D.C entre 26 e 2 = 2
M.D.C entre 26 e 3 = 1
M.D.C entre 26 e 4 = 2
M.D.C entre 26 e 5 = 1
M.D.C entre 26 e 6 = 2
M.D.C entre 26 e 7 = 1
M.D.C entre 26 e 8 = 2
M.D.C entre 26 e 9 = 1
M.D.C entre 26 e 10 = 2
M.D.C entre 26 e 11 = 1
M.D.C entre 26 e 12 = 2
M.D.C entre 26 e 13 = 13
M.D.C entre 26 e 14 = 2
M.D.C entre 26 e 15 = 1
M.D.C entre 26 e 16 = 2
M.D.C entre 26 e 17 = 1
M.D.C entre 26 e 18 = 2
M.D.C entre 26 e 19 = 1
M.D.C entre 26 e 20 = 2

M.D.C. entre 25 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 25 e 1 = 1
M.D.C entre 25 e 2 = 1
M.D.C entre 25 e 3 = 1
M.D.C entre 25 e 4 = 1
M.D.C entre 25 e 5 = 5
M.D.C entre 25 e 6 = 1
M.D.C entre 25 e 7 = 1
M.D.C entre 25 e 8 = 1
M.D.C entre 25 e 9 = 1
M.D.C entre 25 e 10 = 5
M.D.C entre 25 e 11 = 1
M.D.C entre 25 e 12 = 1
M.D.C entre 25 e 13 = 1
M.D.C entre 25 e 14 = 1
M.D.C entre 25 e 15 = 5
M.D.C entre 25 e 16 = 1
M.D.C entre 25 e 17 = 1
M.D.C entre 25 e 18 = 1
M.D.C entre 25 e 19 = 1
M.D.C entre 25 e 20 = 5

M.D.C. entre 24 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 24 e 1 = 1
M.D.C entre 24 e 2 = 2
M.D.C entre 24 e 3 = 3
M.D.C entre 24 e 4 = 4
M.D.C entre 24 e 5 = 1
M.D.C entre 24 e 6 = 6
M.D.C entre 24 e 7 = 1
M.D.C entre 24 e 8 = 8
M.D.C entre 24 e 9 = 3
M.D.C entre 24 e 10 = 2
M.D.C entre 24 e 11 = 1
M.D.C entre 24 e 12 = 12
M.D.C entre 24 e 13 = 1
M.D.C entre 24 e 14 = 2
M.D.C entre 24 e 15 = 3
M.D.C entre 24 e 16 = 8
M.D.C entre 24 e 17 = 1
M.D.C entre 24 e 18 = 6
M.D.C entre 24 e 19 = 1
M.D.C entre 24 e 20 = 4

M.D.C. entre 23 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 23 e 1 = 1
M.D.C entre 23 e 2 = 1
M.D.C entre 23 e 3 = 1
M.D.C entre 23 e 4 = 1
M.D.C entre 23 e 5 = 1
M.D.C entre 23 e 6 = 1
M.D.C entre 23 e 7 = 1
M.D.C entre 23 e 8 = 1
M.D.C entre 23 e 9 = 1
M.D.C entre 23 e 10 = 1
M.D.C entre 23 e 11 = 1
M.D.C entre 23 e 12 = 1
M.D.C entre 23 e 13 = 1
M.D.C entre 23 e 14 = 1
M.D.C entre 23 e 15 = 1
M.D.C entre 23 e 16 = 1
M.D.C entre 23 e 17 = 1
M.D.C entre 23 e 18 = 1
M.D.C entre 23 e 19 = 1
M.D.C entre 23 e 20 = 1

M.D.C. entre 22 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 22 e 1 = 1
M.D.C entre 22 e 2 = 2
M.D.C entre 22 e 3 = 1
M.D.C entre 22 e 4 = 2
M.D.C entre 22 e 5 = 1
M.D.C entre 22 e 6 = 2
M.D.C entre 22 e 7 = 1
M.D.C entre 22 e 8 = 2
M.D.C entre 22 e 9 = 1
M.D.C entre 22 e 10 = 2
M.D.C entre 22 e 11 = 11
M.D.C entre 22 e 12 = 2
M.D.C entre 22 e 13 = 1
M.D.C entre 22 e 14 = 2
M.D.C entre 22 e 15 = 1
M.D.C entre 22 e 16 = 2
M.D.C entre 22 e 17 = 1
M.D.C entre 22 e 18 = 2
M.D.C entre 22 e 19 = 1
M.D.C entre 22 e 20 = 2

M.D.C. entre 21 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 21 e 1 = 1
M.D.C entre 21 e 2 = 1
M.D.C entre 21 e 3 = 3
M.D.C entre 21 e 4 = 1
M.D.C entre 21 e 5 = 1
M.D.C entre 21 e 6 = 3
M.D.C entre 21 e 7 = 7
M.D.C entre 21 e 8 = 1
M.D.C entre 21 e 9 = 3
M.D.C entre 21 e 10 = 1
M.D.C entre 21 e 11 = 1
M.D.C entre 21 e 12 = 3
M.D.C entre 21 e 13 = 1
M.D.C entre 21 e 14 = 7
M.D.C entre 21 e 15 = 3
M.D.C entre 21 e 16 = 1
M.D.C entre 21 e 17 = 1
M.D.C entre 21 e 18 = 3
M.D.C entre 21 e 19 = 1
M.D.C entre 21 e 20 = 1

M.D.C. entre 20 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 20 e 1 = 1
M.D.C entre 20 e 2 = 2
M.D.C entre 20 e 3 = 1
M.D.C entre 20 e 4 = 4
M.D.C entre 20 e 5 = 5
M.D.C entre 20 e 6 = 2
M.D.C entre 20 e 7 = 1
M.D.C entre 20 e 8 = 4
M.D.C entre 20 e 9 = 1
M.D.C entre 20 e 10 = 10
M.D.C entre 20 e 11 = 1
M.D.C entre 20 e 12 = 4
M.D.C entre 20 e 13 = 1
M.D.C entre 20 e 14 = 2
M.D.C entre 20 e 15 = 5
M.D.C entre 20 e 16 = 4
M.D.C entre 20 e 17 = 1
M.D.C entre 20 e 18 = 2
M.D.C entre 20 e 19 = 1
M.D.C entre 20 e 20 = 20

M.D.C. entre 19 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 19 e 1 = 1
M.D.C entre 19 e 2 = 1
M.D.C entre 19 e 3 = 1
M.D.C entre 19 e 4 = 1
M.D.C entre 19 e 5 = 1
M.D.C entre 19 e 6 = 1
M.D.C entre 19 e 7 = 1
M.D.C entre 19 e 8 = 1
M.D.C entre 19 e 9 = 1
M.D.C entre 19 e 10 = 1
M.D.C entre 19 e 11 = 1
M.D.C entre 19 e 12 = 1
M.D.C entre 19 e 13 = 1
M.D.C entre 19 e 14 = 1
M.D.C entre 19 e 15 = 1
M.D.C entre 19 e 16 = 1
M.D.C entre 19 e 17 = 1
M.D.C entre 19 e 18 = 1
M.D.C entre 19 e 19 = 19
M.D.C entre 19 e 20 = 1

M.D.C. entre 18 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 18 e 1 = 1
M.D.C entre 18 e 2 = 2
M.D.C entre 18 e 3 = 3
M.D.C entre 18 e 4 = 2
M.D.C entre 18 e 5 = 1
M.D.C entre 18 e 6 = 6
M.D.C entre 18 e 7 = 1
M.D.C entre 18 e 8 = 2
M.D.C entre 18 e 9 = 9
M.D.C entre 18 e 10 = 2
M.D.C entre 18 e 11 = 1
M.D.C entre 18 e 12 = 6
M.D.C entre 18 e 13 = 1
M.D.C entre 18 e 14 = 2
M.D.C entre 18 e 15 = 3
M.D.C entre 18 e 16 = 2
M.D.C entre 18 e 17 = 1
M.D.C entre 18 e 18 = 18
M.D.C entre 18 e 19 = 1
M.D.C entre 18 e 20 = 2

M.D.C. entre 17 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 17 e 1 = 1
M.D.C entre 17 e 2 = 1
M.D.C entre 17 e 3 = 1
M.D.C entre 17 e 4 = 1
M.D.C entre 17 e 5 = 1
M.D.C entre 17 e 6 = 1
M.D.C entre 17 e 7 = 1
M.D.C entre 17 e 8 = 1
M.D.C entre 17 e 9 = 1
M.D.C entre 17 e 10 = 1
M.D.C entre 17 e 11 = 1
M.D.C entre 17 e 12 = 1
M.D.C entre 17 e 13 = 1
M.D.C entre 17 e 14 = 1
M.D.C entre 17 e 15 = 1
M.D.C entre 17 e 16 = 1
M.D.C entre 17 e 17 = 17
M.D.C entre 17 e 18 = 1
M.D.C entre 17 e 19 = 1
M.D.C entre 17 e 20 = 1

M.D.C. entre 16 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 16 e 1 = 1
M.D.C entre 16 e 2 = 2
M.D.C entre 16 e 3 = 1
M.D.C entre 16 e 4 = 4
M.D.C entre 16 e 5 = 1
M.D.C entre 16 e 6 = 2
M.D.C entre 16 e 7 = 1
M.D.C entre 16 e 8 = 8
M.D.C entre 16 e 9 = 1
M.D.C entre 16 e 10 = 2
M.D.C entre 16 e 11 = 1
M.D.C entre 16 e 12 = 4
M.D.C entre 16 e 13 = 1
M.D.C entre 16 e 14 = 2
M.D.C entre 16 e 15 = 1
M.D.C entre 16 e 16 = 16
M.D.C entre 16 e 17 = 1
M.D.C entre 16 e 18 = 2
M.D.C entre 16 e 19 = 1
M.D.C entre 16 e 20 = 4

M.D.C. entre 15 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 15 e 1 = 1
M.D.C entre 15 e 2 = 1
M.D.C entre 15 e 3 = 3
M.D.C entre 15 e 4 = 1
M.D.C entre 15 e 5 = 5
M.D.C entre 15 e 6 = 3
M.D.C entre 15 e 7 = 1
M.D.C entre 15 e 8 = 1
M.D.C entre 15 e 9 = 3
M.D.C entre 15 e 10 = 5
M.D.C entre 15 e 11 = 1
M.D.C entre 15 e 12 = 3
M.D.C entre 15 e 13 = 1
M.D.C entre 15 e 14 = 1
M.D.C entre 15 e 15 = 15
M.D.C entre 15 e 16 = 1
M.D.C entre 15 e 17 = 1
M.D.C entre 15 e 18 = 3
M.D.C entre 15 e 19 = 1
M.D.C entre 15 e 20 = 5

M.D.C. entre 14 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 14 e 1 = 1
M.D.C entre 14 e 2 = 2
M.D.C entre 14 e 3 = 1
M.D.C entre 14 e 4 = 2
M.D.C entre 14 e 5 = 1
M.D.C entre 14 e 6 = 2
M.D.C entre 14 e 7 = 7
M.D.C entre 14 e 8 = 2
M.D.C entre 14 e 9 = 1
M.D.C entre 14 e 10 = 2
M.D.C entre 14 e 11 = 1
M.D.C entre 14 e 12 = 2
M.D.C entre 14 e 13 = 1
M.D.C entre 14 e 14 = 14
M.D.C entre 14 e 15 = 1
M.D.C entre 14 e 16 = 2
M.D.C entre 14 e 17 = 1
M.D.C entre 14 e 18 = 2
M.D.C entre 14 e 19 = 1
M.D.C entre 14 e 20 = 2

M.D.C. entre 13 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 13 e 1 = 1
M.D.C entre 13 e 2 = 1
M.D.C entre 13 e 3 = 1
M.D.C entre 13 e 4 = 1
M.D.C entre 13 e 5 = 1
M.D.C entre 13 e 6 = 1
M.D.C entre 13 e 7 = 1
M.D.C entre 13 e 8 = 1
M.D.C entre 13 e 9 = 1
M.D.C entre 13 e 10 = 1
M.D.C entre 13 e 11 = 1
M.D.C entre 13 e 12 = 1
M.D.C entre 13 e 13 = 13
M.D.C entre 13 e 14 = 1
M.D.C entre 13 e 15 = 1
M.D.C entre 13 e 16 = 1
M.D.C entre 13 e 17 = 1
M.D.C entre 13 e 18 = 1
M.D.C entre 13 e 19 = 1
M.D.C entre 13 e 20 = 1

M.D.C. entre 12 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 12 e 1 = 1
M.D.C entre 12 e 2 = 2
M.D.C entre 12 e 3 = 3
M.D.C entre 12 e 4 = 4
M.D.C entre 12 e 5 = 1
M.D.C entre 12 e 6 = 6
M.D.C entre 12 e 7 = 1
M.D.C entre 12 e 8 = 4
M.D.C entre 12 e 9 = 3
M.D.C entre 12 e 10 = 2
M.D.C entre 12 e 11 = 1
M.D.C entre 12 e 12 = 12
M.D.C entre 12 e 13 = 1
M.D.C entre 12 e 14 = 2
M.D.C entre 12 e 15 = 3
M.D.C entre 12 e 16 = 4
M.D.C entre 12 e 17 = 1
M.D.C entre 12 e 18 = 6
M.D.C entre 12 e 19 = 1
M.D.C entre 12 e 20 = 4

M.D.C. entre 11 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 11 e 1 = 1
M.D.C entre 11 e 2 = 1
M.D.C entre 11 e 3 = 1
M.D.C entre 11 e 4 = 1
M.D.C entre 11 e 5 = 1
M.D.C entre 11 e 6 = 1
M.D.C entre 11 e 7 = 1
M.D.C entre 11 e 8 = 1
M.D.C entre 11 e 9 = 1
M.D.C entre 11 e 10 = 1
M.D.C entre 11 e 11 = 11
M.D.C entre 11 e 12 = 1
M.D.C entre 11 e 13 = 1
M.D.C entre 11 e 14 = 1
M.D.C entre 11 e 15 = 1
M.D.C entre 11 e 16 = 1
M.D.C entre 11 e 17 = 1
M.D.C entre 11 e 18 = 1
M.D.C entre 11 e 19 = 1
M.D.C entre 11 e 20 = 1

M.D.C. entre 10 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 10 e 1 = 1
M.D.C entre 10 e 2 = 2
M.D.C entre 10 e 3 = 1
M.D.C entre 10 e 4 = 2
M.D.C entre 10 e 5 = 5
M.D.C entre 10 e 6 = 2
M.D.C entre 10 e 7 = 1
M.D.C entre 10 e 8 = 2
M.D.C entre 10 e 9 = 1
M.D.C entre 10 e 10 = 10
M.D.C entre 10 e 11 = 1
M.D.C entre 10 e 12 = 2
M.D.C entre 10 e 13 = 1
M.D.C entre 10 e 14 = 2
M.D.C entre 10 e 15 = 5
M.D.C entre 10 e 16 = 2
M.D.C entre 10 e 17 = 1
M.D.C entre 10 e 18 = 2
M.D.C entre 10 e 19 = 1
M.D.C entre 10 e 20 = 10

M.D.C. entre 9 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 9 e 1 = 1
M.D.C entre 9 e 2 = 1
M.D.C entre 9 e 3 = 3
M.D.C entre 9 e 4 = 1
M.D.C entre 9 e 5 = 1
M.D.C entre 9 e 6 = 3
M.D.C entre 9 e 7 = 1
M.D.C entre 9 e 8 = 1
M.D.C entre 9 e 9 = 9
M.D.C entre 9 e 10 = 1
M.D.C entre 9 e 11 = 1
M.D.C entre 9 e 12 = 3
M.D.C entre 9 e 13 = 1
M.D.C entre 9 e 14 = 1
M.D.C entre 9 e 15 = 3
M.D.C entre 9 e 16 = 1
M.D.C entre 9 e 17 = 1
M.D.C entre 9 e 18 = 9
M.D.C entre 9 e 19 = 1
M.D.C entre 9 e 20 = 1

M.D.C. entre 8 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 8 e 1 = 1
M.D.C entre 8 e 2 = 2
M.D.C entre 8 e 3 = 1
M.D.C entre 8 e 4 = 4
M.D.C entre 8 e 5 = 1
M.D.C entre 8 e 6 = 2
M.D.C entre 8 e 7 = 1
M.D.C entre 8 e 8 = 8
M.D.C entre 8 e 9 = 1
M.D.C entre 8 e 10 = 2
M.D.C entre 8 e 11 = 1
M.D.C entre 8 e 12 = 4
M.D.C entre 8 e 13 = 1
M.D.C entre 8 e 14 = 2
M.D.C entre 8 e 15 = 1
M.D.C entre 8 e 16 = 8
M.D.C entre 8 e 17 = 1
M.D.C entre 8 e 18 = 2
M.D.C entre 8 e 19 = 1
M.D.C entre 8 e 20 = 4

M.D.C. entre 7 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 7 e 1 = 1
M.D.C entre 7 e 2 = 1
M.D.C entre 7 e 3 = 1
M.D.C entre 7 e 4 = 1
M.D.C entre 7 e 5 = 1
M.D.C entre 7 e 6 = 1
M.D.C entre 7 e 7 = 7
M.D.C entre 7 e 8 = 1
M.D.C entre 7 e 9 = 1
M.D.C entre 7 e 10 = 1
M.D.C entre 7 e 11 = 1
M.D.C entre 7 e 12 = 1
M.D.C entre 7 e 13 = 1
M.D.C entre 7 e 14 = 7
M.D.C entre 7 e 15 = 1
M.D.C entre 7 e 16 = 1
M.D.C entre 7 e 17 = 1
M.D.C entre 7 e 18 = 1
M.D.C entre 7 e 19 = 1
M.D.C entre 7 e 20 = 1

M.D.C. entre 6 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 6 e 1 = 1
M.D.C entre 6 e 2 = 2
M.D.C entre 6 e 3 = 3
M.D.C entre 6 e 4 = 2
M.D.C entre 6 e 5 = 1
M.D.C entre 6 e 6 = 6
M.D.C entre 6 e 7 = 1
M.D.C entre 6 e 8 = 2
M.D.C entre 6 e 9 = 3
M.D.C entre 6 e 10 = 2
M.D.C entre 6 e 11 = 1
M.D.C entre 6 e 12 = 6
M.D.C entre 6 e 13 = 1
M.D.C entre 6 e 14 = 2
M.D.C entre 6 e 15 = 3
M.D.C entre 6 e 16 = 2
M.D.C entre 6 e 17 = 1
M.D.C entre 6 e 18 = 6
M.D.C entre 6 e 19 = 1
M.D.C entre 6 e 20 = 2

M.D.C. entre 5 e todos os números de 1 a 100. Tabela de Máximo Divisor Comum.

M.D.C entre 5 e 1 = 1
M.D.C entre 5 e 2 = 1
M.D.C entre 5 e 3 = 1
M.D.C entre 5 e 4 = 1
M.D.C entre 5 e 5 = 5
M.D.C entre 5 e 6 = 1
M.D.C entre 5 e 7 = 1
M.D.C entre 5 e 8 = 1
M.D.C entre 5 e 9 = 1
M.D.C entre 5 e 10 = 5
M.D.C entre 5 e 11 = 1
M.D.C entre 5 e 12 = 1
M.D.C entre 5 e 13 = 1
M.D.C entre 5 e 14 = 1
M.D.C entre 5 e 15 = 5
M.D.C entre 5 e 16 = 1
M.D.C entre 5 e 17 = 1
M.D.C entre 5 e 18 = 1
M.D.C entre 5 e 19 = 1
M.D.C entre 5 e 20 = 5